vrijdag 9 juni 2023

Uiterste inleverdatum kopij


De kopij voor de digitale Luidklok van juni én juli moet in verband met de vakantieperiode vóór 9 juni bij de redactie zijn: luidklok@dorpskerkdeglind.nl

terug