dinsdag 9 november 2021

Uiterste inleverdatum kopij

Datum: 
 dinsdag 9 november 2021

De kopij voor de digitale Luidklok van oktober moet vóór 9 november bij de redactie zijn: luidklok@dorpskerkdeglind.nl

terug