zaterdag 8 april 2023

Stille Zaterdag

Datum: 
 zaterdag 8 april 2023
Tijdstip: 
 21.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

Op zaterdag 8 april, Stille Zaterdag, komen we pas om 21.00 uur bij elkaar. We beginnen in het donker en lezen bijbelverhalen over licht in het donker. Zo daagt langzaam maar zeker het Licht dat met Pasen opstaat. Deze ‘vonken van hoop’ worden tijdens de Paaswake door jongeren brandend gehouden.

Na deze viering start de Paaswake door jongeren.
Tijdens de Stille Week wordt er niet gecollecteerd. 

De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug