zondag 5 juni 2022

Pinksteren - Belijdenis en Maaltijdviering

Datum: 
 zondag 5 juni 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost, m.m.v. Cantare onder leiding van Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie: Zuid-Afrika
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: De Bijbel brengt arme boeren in actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van “jong geleerd, oud gedaan” investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Tijdens deze Pinksterviering zal Manuel Verheul belijdenis doen. Met Maaltijd van de Heer.

Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. De opnames van deze viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug