zondag 28 mei 2023

Pinksteren - Maaltijdviering

Datum: 
 zondag 28 mei 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Op Pinksteren hopen we weer de Maaltijd van de Heer te vieren. Zoals gebruikelijk is de opbrengst van de eerste collecte dan bestemd voor de diaconie.

Tijdens deze Pinksterviering gaan we samen op zoek naar waar wij ‘onze energie vandaan halen’. Net als de eerste gemeentes vieren we de Maaltijd van de Heer. Daarbij nodigen we iedereen uit om in de kring te komen, en brood en druivensap te delen.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug