Pastorale raad Pastorale raad

Als gemeente willen we een plek zijn, waar mensen met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden zich thuis voelen. Dat bereiken we niet alleen door de mogelijkheid te bieden om samen te vieren en te leren. We willen ook aandacht en tijd geven aan elkaar en er aan werken, dat mensen gekend zijn.

Daarom gaan we op bezoek, om kennis te maken, om contact te houden, bij ziekte en geboorte, bij mijlpalen en bij rouw, op momenten dat mensen aangeven extra behoefte te hebben aan een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie wordt dit ‘pastoraat’ ingevuld door de predikant, een ouderling of een diaken. Daarnaast is er een team van gemeentecontactpersonen en gezinshuiscontactpersonen.

Als Pastorale raad coördineren we dit stuk gemeentewerk.
‘Aandacht geven’ vullen we ook op de volgende manieren in:

  • Voor de kerkdienst staat een ouderling bij de ingang om de kerkgangers welkom te heten en eventueel liturgieën uit te delen.
  • Een keer in de veertien dagen drinken we na de viering in de kerk thee/koffie, een moment om bij te praten, elkaar aan te spreken en/of kennis te maken.
  • Momenten van ontmoeting bieden we ook via de groothuisbezoeken en gemeenteavonden.
  • Daarnaast geven we via de zondagse bloemengroet (en de bloem voor een kind) aan, dat we als gemeente in z’n geheel met elkaar meeleven en op elkaar betrokken zijn.
  • Gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen rond hun verjaardag bezoek van een diaken.


Wil je iets onder de aandacht van de Pastorale raad brengen (iemand die bezoek nodig heeft, zieken, ziekenhuisopname, geboorte, jubilea e.d.) neem dan contact op met de predikante, of stuur een berichtje via onze contact-pagina >

terug