zondag 9 april 2023

Paasviering

Datum: 
 zondag 9 april 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Begeleiding: Arjan Verrips (piano/orgel) en Jacquelien Schimmel (bugel)

1e collecte: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie: Moldavië
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Toevallig valt ons jaarproject voor Moldavië samen met de Paascollecte van Kerk in Actie en de collecte op 16 april! Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Tijdens de dienst voorzien we het kruis in de puinhoop van bloemen die ieder zelf meebrengt. Graag met een korte steel, zodat we ze makkelijk in het gaas rond het kruis kunnen bevestigen.

Er is crèche in de soosruimte van Glindster, maar geen kindernevendienst. Je kunt er voor kiezen om een kind dat wat meer afleiding en bewegingsvrijheid nodig heeft, halverwege de viering – voor de overdenking – naar de soosruimte te brengen. Voor de zegen komen ook de kinderen daarvandaan naar de kerk.
Na afloop kunnen de kinderen eieren zoeken rond de kerk. Ook de Oekraïense kinderen uit Corazon worden daarvoor uitgenodigd.
De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug