Partnerorganisaties Partnerorganisaties

De Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en hoort bij PKN Classis Veluwe. Ze is betrokken bij de Raad van Kerken Leusden en onderhoudt goede contacten met de katholieke geloofsgemeenschap St. Jozef in Achterveld, onderdeel van de St. Lucasparochie.

Dorpskerk De Glind is onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van De Glind, door ds. R.J.W. Rudolph. Voor informatie over het dorp De Glind en het jeugddorp verwijzen we dan ook graag naar www.glind.nl en www.rudolphstichting.nl

Het kerkgebouw, de Dorpskerk, is onderdeel van en wordt beheerd door de Rudolphstichting. Daar kun je ook terecht voor verhuurinformatie.

terug