zondag 17 april 2022

Paasviering

Datum: 
 zondag 17 april 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Begeleiding: Zanggroep Cantare o.l.v. Wim Vochteloo, m.m.v. Jacquelien en Marjolein Schimmel (bugel)

1e collecte: Jaarproject diaconie Villa Vrede
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Over het jaarproject van de diaconie Villa Vrede is al eerder geschreven. Behalve jouw ondersteuning door financieel bij te dragen kun je ook helpen door te kijken of je iets in huis hebt dat je niet gebruikt, maar waar zij blij mee zijn. Hierbij valt te denken aan: slaapzakken, herenkleding, sportkleding, voetballen, schoeisel, gereedschap, bouwmateriaal (pvc-pijpleidingen en hout) en fietsen. Dus hebt je wat spullen die je niet gebruikt, neem dan contact op met één van de diakenen.

Tijdens de dienst voorzien we het kruis in de puinhoop van bloemen die ieder meebrengt. 

Reserveren is niet langer nodigBekijk hier de actuele informatie rondom corona. De opnames van deze viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug