zondag 14 januari 2024

Oecumenische viering St. Jozef Achterveld, met lunch

Datum: 
 zondag 14 januari 2024
Tijdstip: 
 11.00  - 12.00 uur
Locatie: 
 St. Jozefkerk Achterveld

Voorganger: pw. Niels Morpey en ds. Mieke Groen
Met medewerking van: Koor Vivente

1e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
2e collecte: Nyabondo in Kenya
Toelichting bij de 1e collecte: In Nyabondo in Kenya is een school waar gehandicapte kinderen samen met gezonde kinderen naar toe gaan. Dit project willen wij ondersteunen. Er kan zowel via de collecte als met een QRcode betaald worden.

‘Gods liefde delen’. Wat houdt het in dat we Gods liefde delen? Met wie en wanneer en hoe dan? Daarover willen we lezen in de bijbel en dat misschien ook al zelf handen en voeten geven. De viering begint om 11.00 uur in de St. Jozefkerk in Achterveld. Voorgangers zijn Niels Morpey en Mieke Groen. Vivente verleent muzikale medewerking. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst en voor de kleintjes is er opvang. Na afloop van de viering kunnen we gezamenlijk lunchen in het parochiecentrum. Daarvoor kun je voorafgaand aan de viering inleveren wat je zoal zelf als lunch gebruikt. Hierbij kun je denken aan broodjes of boterhammen, maar misschien weet je zelf ook iets anders. We eten samen van wat is ingeleverd. Voor drinken en fruit wordt gezorgd. Deze viering is ook terug te kijken via kerkdienstgemist.nl Sint Jozefkerk Achterveld.

Er is geen viering in de Dorpskerk in De Glind.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug