Meewerken aan oecumenische vieringen Meewerken aan oecumenische vieringen
Al vele jaren is er een werkgroep Oecumenische Vieringen met mensen uit de geloofsgemeenschap van de St. Jozefkerk in Achterveld en onze Dorpskerk. Zij verzorgen in overleg met de pastoraal werker en de predikant elk jaar drie vieringen. Een in januari (in de St Jozefkerk), een in juni (openluchtviering in De Glind) en ten slotte de viering met fakkeltocht aan het begin van de vredesweek in september.
Voor elke viering komen we een keer bij elkaar om te overleggen en daar komen soms wat werkzaamheden uit voort die nodig zijn voor de vieringen. Omdat enkele leden van de commissie gaan verhuizen, wordt deze erg klein. Zo klein dat het de vraag wordt of de vieringen nog wel door kunnen gaan. Vandaar deze oproep. Als je belang hecht aan de oecumene en aan het met elkaar vieren, meld je dan aan om mee te doen. Dat aanmelden kan bij Marry Kralt: mkralt@chello.nl
terug