zondag 25 juni 2023

Oecumenische openluchtviering - Groep 8’ers

Datum: 
 zondag 25 juni 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen en Mariëlle Voskuilen
Organist: Wim Vochteloo, m.m.v. De Vlindertjes en de DWS Talentband

1e collecte: Uitje Sint Jozef
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Voor Corona organiseerde de diaconie jaarlijks een uitje voor de bewoners van Sint Jozef in Achterveld. Helaas is daar de laatste jaren niets van terechtgekomen. We willen dit graag weer oppakken. Daarom hopen wij dat u door middel van deze collecte de actie wilt ondersteunen.

Tijdens de Oecumenische Openluchtviering is er extra aandacht voor de groep 8’ers die naar de middelbare school gaan of andere stappen maken in het vervolgonderwijs. Het thema is ‘Kies Wijzer’; er is zoveel te kiezen, de hele dag door, je hele leven door. Soms keuzes waar niet zoveel van af hangt, maar vaak ook keuzes met (grote) gevolgen. De keuze voor een vervolgschool is inmiddels gemaakt. Zal die keuze je brengen wat je hoopt, of zit je op de verkeerde plek? Wie staan er om je heen en wie ondersteunen je? De leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Achterveld en De Glind krijgen voor deze viering een eigen uitnodiging. Zit je kind ergens anders op school in groep 8 en wil je naar deze viering komen, stuur dan een mailtje naar ds. Mieke Groen via predikant@dorpskerkdeglind.nl
Neem een stoel mee, zodat je lekker buiten kunt zitten. We hopen op mooi weer en een mooie viering. Mocht het toch regenen, dan gaan we naar binnen in de kerk.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug