Nieuwe collectebonnen Nieuwe collectebonnen
Onze collectebonnen zijn al wat ouder. Met een oud logo en verschillende bedragen samen op een vel. En dat blijkt in de praktijk niet altijd handig. Daarom heeft Gies Voorburg nieuwe collectebonnen ontworpen. Blauw is voortaan 40x € 0,50 = € 20,- per vel. Geel is 30x € 1,- = € 30,- per vel. Groen is 20x 2,- = € 40,- per vel. Door de verschillende kleuren en bedragen is het makkelijker te bestellen én te tellen na afloop van de viering.

Bestellen 

Vanaf nu zijn dan ook alleen nog de nieuwe bonnen te verkrijgen. Ben je gewend gewoon geld over te maken in afwachting van collectebonnen (rekeningnummer NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld), geef dan voortaan aan welke munteenheid of kleur je wilt ontvangen. € 40,- kan namelijk ook twee vellen met collectebonnen van € 0,50 betekenen. Let wel: de penningmeester kijkt niet elke week op de bankrekening.  
Wil je dus zeker weten dat je bestelling is doorgekomen, geef dan je verzoek om collectebonnen daarnaast door via  penningmeester@dorpskerkdeglind.nl .  Dit mailadres is eveneens nieuw (i.p.v. mariettevr@hotmail.com) zodat er minder berichten tussen alle mails verdwijnt.

Doneer je oude collectebonnen 

Doordat we momenteel niet samen in de kerk vieren en sowieso al heel lang met minder mensen, zijn ook de collecte-inkomsten veel lager dan gewoon. Dit geldt zowel voor de instandhouding van onze eigen gemeente als voor de collectes ten behoeve van de (lokale) goede doelen van Kerk in Actie. Terwijl we deze inkomsten juist goed kunnen gebruiken. De kosten voor het gebruik van de kerk en onze dominee lopen namelijk gewoon door. En ook moeten we kosten gaan maken voor voorzieningen om de vieringen op te kunnen blijven nemen. Net zo goed wordt vanwege alle onzekerheid de hand op de knip gehouden voor goede doelen. Je kunt de oude collectebonnen natuurlijk gewoon blijven gebruiken. Maar je mag ze ook doneren…! Trek de lades open waarin de oude collectebonnen liggen te verstoffen en lever ze in bij onze penningmeester (Stoutenburgerlaan 2A, 3835 PB Stoutenburg) of dominee (Postweg 72, 3794 MN De Glind). Doe de bonnen in een gesloten envelop en geef aan hoe je de donatie over onze eigen gemeente en KiA wilt verdelen. Dan zorgen wij dat de bijbehorende waarde wordt overgemaakt! 
terug