Moderamen Moderamen
Het moderamen kan worden gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van onze kerk. Zij regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad en bereidt besluitvorming voor de kerkenraad voor. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de predikante. Wil je iets onder de aandacht van het moderamen brengen, stuur dan een bericht naar secretariaat@dorpskerkdeglind.nl. zie de agenda voor het eerstvolgende overleg.
terug