Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur en daarmee het besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Zij wordt gevormd door 4 ouderlingen (waaronder de voorzitter/ouderling-kerkrentmeester en de scriba), de predikante en 3 diakenen (waarvan 2 in duo-ambt). De Kerkenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar, zie de agenda voor het eerstvolgende overleg. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de voorzitter, de scriba en de predikante. Er zijn geen jeugdouderlingen. Wel is er een Denktank Jeugdwerk (zie onder werkgroepen).

Huidige kerkenraad

Jannie van Donkersgoed, voorzitter
Dineke Pals, scriba en ouderling
Kees van Stokkum, ouderling
Wilma Visscher, ouderling
Arie Zevenbergen, ouderling-kerkrentmeester
Niek Lammers, diaken
Flip van der Pol, diaken
Petra Laros, diaken in duo-ambt
Lia van Donkelaar, diaken in duo-ambt
Irene van der Pol, diaken in duo-ambt
Mieke Groen, predikante

Kerkenraadsondersteuners

De kerkenraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteunt door ‘kerkenraadsondersteuners’. Zij draaien mee als diakenen of ouderlingen tijdens de vieringen:
Frits Lozeman
Dineke Verkaik
Wilma en Aalt Visscher
Jenny en Kees van der Werf
Kees van Stokkum
Arie Wingelaar
Angelique van der Burgh
Arnold van Horssen

Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar, maar soms zijn de besproken onderwerpen vertrouwelijk. Onder het kopje agenda kun je lezen wanneer en waar de kerkenraad vergadert. Wil je iets onder de aandacht van de kerkenraad brengen, stuur dan een bericht naar secretariaat@dorpskerkdeglind.nl

terug