Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021
In het begin van het jaar hebben we tijdens de Actie Kerkbalans aan alle gemeenteleden gevraagd om ook in 2021 weer geld aan onze kerk te geven. Alles bij elkaar is de opbrengst van Actie Kerkbalans in 2021 € 57.400. Dat is € 2.900 meer dan vorig jaar. We zijn een open gemeente. Je hoeft geen lid te worden om toch een bijdrage te kunnen doen. De bijdrage van de Vrienden van Dorpskerk De Glind is inmiddels bijvoorbeeld € 825. Dat is een stuk hoger dan vorig jaar. We zitten niet ruim bij kas. Maar door al jullie bijdragen hebben we genoeg om alle uitgaven te kunnen doen. Daar zijn we heel blij mee!
terug