Geef vandaag voor de kerk van morgen Geef vandaag voor de kerk van morgen
De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben ieders bijdrage daar hard bij nodig. De vaste kosten van de kerk lopen immers gewoon door en stijgen momenteel hard - net als voor iedereen. Daardoor dreigt een gat in onze begroting. Met Actie Kerkbalans doen we dan ook een dringend appèl om onze gemeenschap ook financieel gezond te houden.
Binnenkort komt een gemeentelid bij al onze leden langs met een envelop van Actie Kerkbalans. Een paar dagen later haalt hij/zij de envelop weer op. Je kunt op de verschillende antwoordkaarten aangeven hoeveel je financieel wilt bijdragen aan de kerk én hoeveel je voor de diaconale projecten over hebt. Mogen we ook dit jaar weer op jullie bijdrage rekenen? Dank!

Geen brief ontvangen? Het staat je natuurlijk vrij om op een willekeurig moment te doneren:
Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld
Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld
terug