Geef vandaag voor de kerk van morgen Geef vandaag voor de kerk van morgen
De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben ieders bijdrage daar hard bij nodig. De vaste kosten van de kerk lopen immers gewoon door. Terwijl er door de online vieringen minder wordt bijgedragen via de collectes. Daardoor is er een gat ontstaan in onze begroting van ca. € 5.000,-. Met Actie Kerkbalans doen we dan ook een dringend appèl om onze gemeenschap ook financieel gezond te houden.
Binnenkort komt een gemeentelid bij al onze leden langs met een envelop van Actie Kerkbalans. Een paar dagen later haalt hij/zij de envelop weer op. Je kunt op de verschillende antwoordkaarten aangeven hoeveel je financieel wilt bijdragen aan de kerk én hoeveel je voor de diaconale projecten over hebt. Mogen we ook dit jaar weer op jullie bijdrage rekenen?
terug