Jongerendienst Jongerendienst
Eén keer in de maand komen jongeren in de leeftijd tussen 11/12 en 15 jaar (vanaf groep 8 van de basisschool) bij elkaar voor een jongerendienst. Die is onder kerktijd in een van de zalen van Glindster. De jongerendienst heeft het karakter van een ontmoeting rond thema’s en verhalen, waarbij over onderwerpen kan worden doorgepraat, of in de vorm van een spel of verwerking op een andere manier op een thema kan worden ingegaan. Bij het overzicht van de vieringen wordt aangegeven wanneer er een jongerendienst is.
terug