Ik steek een kaars aan voor... Ik steek een kaars aan voor...
Zolang de coronamaatregelen voortduren, kunnen we ook niet naar de kerk. Daardoor kan je ook geen kaarsje in de puinhoop bij het kruis aansteken. Je kunt wel vragen of wij zondagsmorgens tijdens de viering een kaarsje aansteken voor jou of iemand om wie jij je zorgen maakt. Dat kan via een briefje in de rode brievenbus voor de kerk, of met een mailtje aan hkgroen@kpnmail.nl of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl.
terug