Gratis zelftests Gratis zelftests
De gemeente Barneveld stelt voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties gratis zelftests ter beschikking. Onze kerkelijke gemeente heeft er 200 aangevraagd, die vanaf 18 maart beschikbaar zijn. Natuurlijk voorkomt testen niet alles. Maar het kan wel helpen om besmettingen op het spoor te komen. Wil je gebruik maken van deze gratis zelftests voor het bezoeken van vieringen of vrijwilligerswerk in de kerk, dan kun je dat doorgeven aan ds. Mieke Groen.
terug