vrijdag 7 april 2023

Goede Vrijdag (vesper)

Datum: 
 vrijdag 7 april 2023
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorgangers: Lectoren
Organist: Arjan Verrips

Tijdens de Stille Week wordt er niet gecollecteerd.

De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug