donderdag 1 juni 2023

Gemeenteavond

Datum: 
 donderdag 1 juni 2023
Tijdstip: 
 19.15 uur
Locatie: 
 Kerkzaal

Donderdag 1 juni is er een gemeenteavond in de kerk, met als thema ‘Toekomstgericht gemeente-zijn’. Hoe staan we ervoor als gemeente? Wat en wie hebben we in huis? Waar willen en kunnen we voor gaan? We nodigen iedereen uit om over deze vragen met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten vormen een eerste aanzet voor het komende beleidsplan.
We maken gebruik van gespreksvragen die de landelijk PKN aandraagt in haar materiaal rond ‘Nieuw Kerkelijk Peil’ – Hoe ben je kerk vanuit verwachting en hoop, zonder je ogen te sluiten voor knelpunten?

Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar. We starten om 19.30 uur met een financieel jaarverslag. Daarna gaan we in gesprek. We sluiten rond 21.30 uur af. We hopen dat velen van jullie erbij zullen zijn!

terug