Een gift overmaken Een gift overmaken
Naast de landelijke Actie Kerkbalans, waarin je jouw bijdrage voor de plaatselijke gemeente en diaconie kenbaar kunt maken, staat het je natuurlijk vrij om op een willekeurig moment te doneren.

Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld

Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld

Een gift voor de diaconie in onze gemeente: NL23 RABO 0300 7077 89 t.n.v. Diaconie PG De Glind en Achterveld

Heb je ook weleens gedacht aan een schenking of opname van onze kerk in jouw nalatenschap? Beide zijn (onder voorwaarden) fiscaal gunstig omdat we een algemeen nut beogende instelling zijn. Download hier een formulier voor een periodieke schenking en hier voor een nalatenschap. Na ondertekening (een voor jezelf/notaris en een voor onze gemeente) kun je deze formulieren aan onze penningmeester sturen. Dat kan via ons postbusadres: Postbus 32, 3790 CA Achterveld.

Met vragen kun je contact opnemen met onze penningmeester Mariëtte Voorburg- Van Renselaar: (033) 463 43 58 of per e-mail penningmeester@dorpskerkdeglind.nl
terug