zondag 22 mei 2022

Doopviering

Datum: 
 zondag 22 mei 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Jaarproject Villa Vrede (jaarproject diaconie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten. De vrijwilligers van Villa Vrede Utrecht helpen deze mensen waar ze kunnen. Het lijkt de diakenen en de KIA-groep van onze kerk een mooi project om in 2022 te ondersteunen!

Tijdens deze viering worden Alina en Massimo gedoopt, pleegkinderen van Joyce en Marco van Wieringen.


Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. De opnames van deze viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug