Doop, rouw, trouw Doop, rouw, trouw
In onze gemeente worden geregeld doopvieringen en rouwdiensten gehouden of een huwelijk ingezegend. Ben je betrokken bij onze gemeente, of wil je graag gebruik maken van de diensten van onze predikante, dan kun je het best contact opnemen met ds. Mieke Groen. Vrijdag is haar vrije dag. In urgente situaties kun je dan contact opnemen met scriba Dineke Pals. Ook voor een doop neem je contact op met onze predikante. Voor het gebruik van de kerk zelf is de Rudolpstichting verantwoordelijk.

ds. Mieke Groen: (06) 23 773 816 of predikant@dorpskerkdeglind.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Gies Voorburg, (033) 463 43 58 of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
terug