Doop, rouw, trouw Doop, rouw, trouw
In onze gemeente worden geregeld doopvieringen en rouwdiensten gehouden of een huwelijk ingezegend. Als je in een van deze situaties gebruik wilt maken van onze gemeente of de kerk zelf, kun je het best contact opnemen met predikante ds. Mieke Groen. Vrijdag is haar vrije dag. In urgente situaties kun je dan contact opnemen met scriba Dineke Pals.

ds. Mieke Groen: (06) 23 773 816 of predikant@dorpskerkdeglind.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Gies Voorburg, (033) 463 43 58 of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
terug