Diaconie Diaconie

Omzien naar elkaar doe je door daadwerkelijk naar elkaar toe te gaan en ook praktisch iets voor elkaar te betekenen. Als gemeente zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het draaiende houden van de eigen toko, maar deel van een groter geheel. En daarmee ook verbonden met anderen, waar dan ook. Dat kunnen we zichtbaar maken door financiële ondersteuning van particulieren of projecten in binnen- of buitenland, met aandacht voor mensen die bijvoorbeeld extra ondersteuning kunnen gebruiken. Via Kerk-in-Actie en de diaconie wordt voor deze kant van gemeente-zijn steeds onze aandacht gevraagd.

Jaarproject

Ieder jaar vragen we aandacht voor een ‘jaarproject’. Via speciale acties (zoals taarten bakken, kerstkraam) en extra collectes zamelen we daar geld voor in. Het project wordt gepresenteerd op Zondag Werelddiaconaat. Het project in 2023 is: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk-in-Actie kerkelijke gemeenten daar met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Lees hier meer informatie over het jaarproject > 

Actie Vakantietasjes

Op vakantie gaan. Voor veel kinderen lijkt dat heel gewoon. Maar wij weten maar al te goed dat dat niet waar is. Soms is er niemand die iets voor de kinderen kan organiseren. Het kan ook zijn dat een kind opgroeit in armoede. Voor deze kinderen komen wij – op initiatief van de PKN – in actie. Met de opbrengst van de collecte en overgemaakte donaties vullen we rugzakjes met vakantiespulletjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze worden gebracht bij minimagezinnen in Voorthuizen.

Donaties

Maak jouw donatie over op rekeningnummer NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Ook kun je collectebonnen bestellen die je tijdens de vieringen in de daarvoor bestemde eerste collectezak kunt stoppen. Jouw bijdrage komt dan automatisch bij de diaconie terecht.

Wil je iets onder de aandacht van de diaconie of werkgroep Kerk-in-Actie brengen? Stuur dan een bericht aan diaconie@dorpskerkdeglind.nl.

terug