Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur en daarmee het besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Zij wordt gevormd door 4 ouderlingen (waaronder de voorzitter/ouderling-kerkrentmeester en de scriba), de predikante en 3 diakenen (waarvan 2 in duo-ambt). De Kerkenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar, zie de agenda voor het eerstvolgende overleg. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de voorzitter, de scriba en de predikante. Er zijn geen jeugdouderlingen. Wel is er een Denktank Jeugdwerk (zie onder werkgroepen).

Huidige kerkenraad

Arnold van Horssen, voorzitter en ouderling-kerkrentmeester
Dineke Pals, scriba en ouderling
Kees van Stokkum, ouderling
Willemien Overbeek, ouderling
Niek Lammers, diaken
Petra Laros, diaken in duo-ambt
Lia van Donkelaar, diaken in duo-ambt
Flip van der Pol, diaken in duo-ambt
Irene van der Pol, diaken in duo-ambt
Mieke Groen, predikante

Kerkenraadsondersteuners

De kerkenraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteunt door ‘kerkenraadsondersteuners’. Zij draaien mee als diakenen of ouderlingen tijdens de vieringen:
Klaas Beens
Frits Lozeman
Dineke Verkaik
Wilma en Aalt Visscher
Jenny en Kees van der Werf
Arie Wingelaar
Tjis Heijs

Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar, maar de besproken onderwerpen zijn vertrouwelijk. Onder het kopje agenda kun je lezen wanneer en waar de kerkenraad vergadert. Wil je iets onder de aandacht van de kerkenraad brengen, stuur dan een bericht naar secretariaat@dorpskerkdeglind.nl

terug