zondag 6 november 2022

Dankdagviering met lunch

Datum: 
 zondag 6 november 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 12.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie: Zambia
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar de universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

Dankdag hopen we ook dit jaar te vieren met:
- een korte viering,
- een korte activiteit die past bij de thema’s (in vijf groepen),
- ter afsluiting een lunch in Glindster (tot ongeveer 12.30 uur)
De thema’s horen bij het verhaal van Noach: Dankbaarheid, hoop (regenboog) en ‘bewaar me’ (bij de ark).

Voor eten en drinken wordt gezorgd, en uiteraard letten we daarbij extra op hygiëne. Weet je nu al dat je komt en meedoet, geef dat dan uiterlijk vrijdag 4 november door aan Irene van der Pol. Dan weten wij zo’n beetje waar we rekening mee moeten houden bij de inkopen. Natuurlijk kun je ook zondags pas besluiten om aan te schuiven. Er is uiteindelijk vast genoeg om te delen. Wel vragen we iedereen om iets voor de Voedselbank Leusden mee te nemen. Er is speciaal vraag naar blikgroenten, pasta's en pastasauzen (svp geen luiers of verse producten).

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug