Contact in vakantietijd Contact in vakantietijd
Wil je in de vakantieperiode graag iemand van onze kerk bereiken, neem dan contact op met:
Dineke Pals: secretariaat@dorpskerkdeglind.nl / (033) 494 39 62
of Jannie van Donkersgoed: (06) 29 023 661
Zij kunnen ook verwijzen naar een vervangende dominee.
terug