Commissie van beheer Commissie van beheer
De commissie van beheer regelt alles rondom geld, gebouwen en het onderhoud van het orgel (ons enige bezit). Zo houden we elk jaar de actie kerkbalans, waarin we aan de gemeenteleden vragen om onze activiteiten financieel te steunen. Ook aan onze Vrienden vragen we dan een bijdrage. We zorgen ervoor dat alle rekeningen betaald worden. We huren ons kerkgebouw van de Rudolphstichting. Als belangrijkste huurder helpen we mee aan de inrichting van het kerkgebouw. Door de vele giften en vrijwilligers lukt het elk jaar weer om alles voor elkaar te krijgen.
terug