Bedankje Rozelaar Bedankje Rozelaar
Van Stichting De Rozelaar (diaconaal jaarproject 2020) ontvingen we een bedankje voor onze gift: ‘We zijn heel dankbaar voor het bedrag dat bij elkaar is gebracht. Hiermee kunnen de zand-watertafel en de bouwset zachte blokken aangeschaft worden. We doen belevingsgerichte activiteiten zoals spelletjes, wandelen, zwemmen, muziek luisteren. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor wat iemand nodig heeft. We proberen aan de hand van de geboden activiteiten aan te sluiten bij de behoeften van ieder individu. Dit kan te maken hebben met afstand en nabijheid maar ook het aanleren van vaardigheden. Wij willen hierin uitdaging bieden maar ook een basis van vertrouwen, om altijd op terug te kunnen vallen.
Zodra de zand-watertafel en bouwset binnen zijn, hopen we een filmpje te maken en deze op te sturen naar jullie. Op die manier kunnen jullie straks toch zien waar jullie het hele jaar voor gespaard hebben. En hoeveel plezier onze cliënten er aan beleven.’
terug