zondag 2 oktober 2022

Viering

Datum: 
 zondag 2 oktober 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopzegbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn: belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

Op deze zondag nemen we afscheid van Arnold van Horssen als ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad, en van Willemien Overbeek als ouderling. Ieder op hun eigen manier hebben ze veel voor onze gemeente mogen betekenen met hun talenten. De één (Arnold) meer in ‘zakelijk’ opzicht, de ander (Willemien) meer als het gaat om de pastorale aandacht voor iedereen. Daar zijn we hen heel dankbaar voor! Tijdens de viering zullen we daar uitgebreider bij stil staan. Gelukkig worden hun plekken weer opgevuld. Jannie van Donkersgoed wordt (ouderling)voorzitter van de kerkenraad en Wilma Visscher komt als ouderling de Pastorale Raad versterken. Zij worden op 2 oktober bevestigd. Op deze zondag staan ook de lego-bouwwerken van BiblioLego in de kerk.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug