zondag 14 november 2021

Viering

Datum: 
 zondag 14 november 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Marjo Korpel
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Jaarproject ‘Zorg voor kinderen in Moldavië’
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Youth for Christ en Kerk in Actie willen voorkomen dat kinderen op straat gaan zwerven door samen te werken in het bieden van opvang en hulp. en willen de kinderen een betere toekomst geven. Zo willen zij de kinderen een betere toekomst geven en zo mogelijk voorkomen dat het probleem van de zwerfkinderen nog groter wordt.

Je hoeft niet meer te reserveren voor het bijwonen van deze viering. Wel gelden er enkele voorzorgsmaatregelen, te bekijken via: dorpskerkdeglind.nl/corona_en_de_kerk. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug