Aandachtspersoon Aandachtspersoon
Aandacht in het (gewone) leven – dat is wat Stichting Jeugddorp De Glind en de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld jongeren en opvoeders in De Glind en omgeving willen bieden. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om levens- en zingevingsvragen aan de orde te stellen. Vragen over hoe je betekenis kunt geven aan het leven en wat je overkomt. Vragen over wie je bent, wat je wilt, en wat dat betekent voor hoe je met elkaar om gaat; vragen over wat jou wanhopig maakt of juist vertrouwen geeft; over kleine en grote dingen waar je tegen aan loopt; vragen die helpen om te werken aan positieve gezondheid.


Naast de activiteiten van het Vrijetijdsteam en dorpskerk in De Glind, is er nu ook een ‘aandachtspersoon’. Iemand aan wie je iets toe kunt vertrouwen en met wie je kunt praten over voor jou belangrijke vragen. De predikante van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld, Mieke Groen, heeft deze taak gekregen.  Zij is er voor iedereen in het dorp! Jong en oud, voor kinderen en hun opvoeders.

Die aandacht kan op verschillende manieren vorm krijgen, afhankelijk van wat past bij de situatie en degenen die het nodig hebben: een bezoek bij jou thuis, een gesprek, tijdens een wandeling of spelenderwijs. Levens- en zingevingsvragen kunnen aan de orde komen in gesprek, maar ook via het samen lezen van verhalen, het aansteken van een kaarsje, het zoeken naar rituelen…

In een veilige wereld, waarin mensen betrouwbaar zijn, is ruimte voor grote en kleine vragen, voor wensen en dromen, voor hoop en perspectief, en kan zelfvertrouwen groeien.

Voorwaarde is dat kinderen en hun opvoeders zich veilig en vertrouwd voelen bij de aandachtspersoon. Je even voorstellen is dan meestal niet voldoende. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen: via een individuele afspraak of een bezoek van de aandachtspersoon aan je groep, gezinshuis of team. Nodig de aandachtspersoon één keer per jaar uit op de thee, bij het eten of een activiteit. Zo onderhoud je het contact.

Je kunt Mieke bellen (06) 23 773 816 of mailen (predikant@dorpskerkdeglind.nl).
terug