Start 40-dagentijd Start 40-dagentijd
Levensweg – Dat is het thema in deze 40dagentijd. We volgen de levensweg van Jezus, en staan stil bij bijzondere momenten daarin. Het was een weg met hoogten en diepten. Maar vooral: Een weg naar het leven, een nieuw begin. Dat vieren we met Pasen, maar iedere zondag mogen we daar al iets van proeven. Bij dit project (van Kind op Zondag) hoort een spelbord. Dat bord ligt in de kerk en wordt gebuikt tijdens de viering. Maar iedereen kan het ook thuis meespelen. 

De kinderen van de kindernevendienst krijgen het thuis, en alle volwassenen vinden het bij de zondagse mail. 
Voor de gezinnen met kinderen is er een gezinsboekje met voor iedere zondag in de 40-dagentijd een verhaal of activiteit. Speciaal voor hen vertelt Jannie van Donkersgoed het verhaal. De link daarnaar zal in de zondagse mail staan.  

Voor wie daar belangstelling voor heeft, zijn er 40-dagentijdkalenders van de PKN/Petrus. Stuur een mailtje naar ds. Mieke Groen en zij zorgt dat je ’m in de bus krijgt (zolang de voorraad strekt!). 
terug