30+ 30+

Voor iedereen rond de 30 (-, + of ++)
Coördinator: ds. Mieke Groen

Omschrijving: Ben je rond de 30 en vind je het fijn om met leeftijdsgenoten op een open manier te praten over levens- en geloofsvragen, dan ben je van harte welkom bij de ‘30+-groep’. We komen ongeveer eens per 1,5 maand bij elkaar. Om met elkaar in gesprek te gaan, gebruiken we geregeld andere werkvormen, zoals contextueel bijbellezen en biblioloog.
terug